عطاری بهار

طب سنتی - گیاهان دارویی

عطاری بهار

التهاب لوزه:التهاب لوزه ها براثر عفونت باکتریایی یا ویروسی که سبب گلودرد،تب ودشواری در بلع می شود.
اگر التهاب لوزه ناشی از عفونت استرپتوکوکی درمان نشود.
ممکن است به تب روماتیسمی یا التهاب کلیه بیانجامد.