عطاری بهار

طب سنتی - گیاهان دارویی

برخی ازدردهای شکمی,ساده وپیش پاافتاده اند,به درمان نیاز ندارندوخود بخودهم بهبود می یابند,اما گاهی این شکم دردها,خطرناک وحتی کشنده خواهند شدواگر در کوتاهترین زمان به کمک بیمار نشتابیم.ای بسا که سلامت ویا حتی جان وی در معرض خطر قرار گیرد.با انواع این دردها در ادامه آشنا شوید.

دردهای خطرناک یا جدی ,خصوصیاتی دارند که